Learn how to monitor husbands whatsapp chat history remotely without having his password 2016 | Top 3 hack app by which you can spy on girlfriend snapchat account and password free | Best new sms spying software that allow you hack husbands texts easily 2016
Elemente obligatorii pe facturi incepand cu 2013
3 martie 2016
3 martie 2016,
 0

HOTĂRÂRE nr. 829 din 25 octombrie 2013

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 1 noiembrie 2013

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013 cu suma de 5.340 mii lei, la capitolul 51.01 \”Autorităţi publice şi acţiuni externe\”, titlul I \”Cheltuieli de personal\”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice \”Acţiuni generale\”.

 

Art. 2

Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

 

Art. 3

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 1 noiembrie 2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *